Mitochondria z oceanów

Mitochondria, które dostarczają energii naszym …