Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed partnerem Bioinnovation International Summit

20 czerwca minął termin zgłoszeń abstraktów …