Dyplom dla EkoRozwoju – konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ochrony środowiska

8 nagród i 10 wyróżnień przyznano w pierwszej …