Nowe władze PFSSK

W dniu 27 marca w hotelu Palatium w Hucie Żabiowolskiej pod Warszawą odbył się 12. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.